Veleposlaništvo RS New Delhi /Konzularne in vizumske informacije /Schengenski (kratkoročni) vizum /

Schengenski (kratkoročni) vizum

I. SPLOŠNE INFORMACIJE

Schengenski vizum je vizum za kratkoročno bivanje, s katerim lahko oseba biva v določenih ali vseh državah Schengenskega območja do 90 dni v katerem koli 180 dnevnem obdobju v času veljavnosti vizuma.

Za namen daljšega bivanja mora oseba zaprositi za nacionalni (dolgoročni) vizum ali dovoljenje za prebivanje.

Sam vizum imetniku ne zagotavlja pravice do vstopa v državo. Mejni organi lahko zavrnejo vstop imetniku veljavnega vizuma, če slednji ne izpolnjuje pogojev za vstop iz 6. člena Zakonika o Schengenskih mejah.

Imetnik vizuma je dolžan prijaviti naslov, na katerem prebiva, najbližji policijski postaji v 3 dneh po prihodu v Slovenijo. Ta obveznost ne velja za imetnike vizuma, ki prebivajo v turističnih nastanitvenih kapacitetah.


II. KJE IN KDAJ LAHKO ZAPROSITE ZA VIZUM

Veleposlaništvo RS v New Delhiju je pristojno za odločanje o izdaji Schengenskega vizuma, če je Slovenija prosilčeva edina destinacija, glavna destinacija glede na dolžino in namen bivanja ali prva Schengenska država na prosilčevi poti, kadar glavne destinacije ni mogoče določiti.

Prebivalci Indije in Butana lahko vlogo za izdajo Schengenskega vizuma vložijo pri Veleposlaništvu RS v New Delhiju ali v VFS zajemnih centrih v New Delhiju, Mumbaju, Chennaiju, Bengaluruju, Kalkuti, Hyderabadu, Goi, Chandigarhu, Ahmedabadu, Gurgaonu, Pune ali Jalandharju.

Prebivalci Nepala lahko vlogo za izdajo Schengenskega vizuma, za katerega je pristojna Slovenija, vložijo pri Veleposlaništvu Nemčije v Katmanduju.

Prebivalci Bangladeša lahko vlogo za izdajo Schengenskega vizuma, za katerega je pristojna Slovenija, pri Veleposlaništvu Švedske v Daki.

Prebivalci Šrilanke lahko vlogo za izdajo Schengenskega vizuma, za katerega je pristojna Slovenija, vložijo pri Veleposlaništvu Švice v Colombu.

Prosilec lahko vlogo za izdajo Schengenskega vizuma vloži največ 6 mesecev pred nameravanim začetkom potovanja. Rok za odločitev o vlogi je 15 dni od oddaje popolne vloge.

Redna vizumska taksa znaša 80 EUR, vizuska taksa za otroke med 6 in 12 letom znaša 40 EUR, vizumska vloga za mlajše od 6 let pa je takse prosta.


III. VLOGA IN OBVEZNI DOKUMENTI

Obrazec vloge najdete tukaj.

Seznam obveznih dokumentov za posamezen namen obiska in informacije o obdelavi osebnih podatkov najdete tukaj.

Garantno ali povabilno pismo lahko podpiše slovenski državljan ali državljan druge države članice Evropske unije, ki prebiva v Republiki Sloveniji in ga državljan tretje države namerava obiskati. Garantno ali povabilno pismo lahko podpiše tudi državljan tretje države, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi dovoljenja za prebivanje. Garantna in povabilna pisma morajo biti overjena in registrirana v registru overitev pri Upravni enoti v Sloveniji. Obrazec garantnega pisma najdete tukaj. Obrazec povabilnega pisma najdete tukaj.

Veleposlaništvo sprejema samo dokumente v slovenskem ali angleškem jeziku.

Prosilcem, ki so oddali prstne odtise v postopku izdaje Schengenskega vizuma v zadnjih 59 mesecih, ni treba ponovno oddati prstnih odtisov.

Seznam držav, katerih državljani so v postopku izdaje Schengenskega vizuma predmet predhodnega posvetovalnega postopka med državami članicami, najdete tukaj.

Seznam držav, katerih državljani so v postopku izdaje Schengenskega vizuma predmet naknadnega obveščanja med državami članicami, najdete tukaj.


IV. DRUŽINSKI ČLANI EU DRŽAVLJANOV PO DIREKTIVI 2004/38

V kolikor prosilec izkaže, da uveljavlja svojo pravico do prostega gibanja znotraj območja držav članic EU v okviru Direktive 2004/38, je postopek izdaje Schengenskega vizuma takse prost. Vloga bo obravnavana prednostno in po pospešenem postopku.


V. ZAVRNITEV IN PRITOŽBA

V primeru zavrnitve vloge za izdajo Schengenskega vizuma prosilec prejme pisno odločitev s pravnim poukom. Pritožbeni razlogi so navedeni v 32. členu Vizumskega zakonika.

Pritožbo lahko prosilec vloži v 8 dneh od prejema odločitve pri Veleposlaništvu RS v New Delhiju. O pritožbah odloča Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

Taksa za vložitev pritožbe znaša 153 EUR.


VI. PODATKOVNA BAZA VIS

Vsakdo ima pravico zahtevati preverjanje podatkov v Schengenskem Informacijskem Sistemu (SIS), ki se nanašajo nanj, in njihovo obdelavo od nadzornih organov v Sloveniji. Vsakdo ima pravico zahtevati popravek bistveno napačnega podatka in izbris nezakonito pridobljenega podatka v SIS, ki se nanaša nanj.

Zahtevo lahko vložite pri pristojnem Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, E: uit(at)policija.si

Obrazec vloge najdete tukaj.