Veleposlaništvo RS New Delhi /Konzularne in vizumske informacije /Omejitve poslovanja zaradi COVID-19 /

Omejitve poslovanja zaradi COVID-19

Omejitve in ukrepi na mejah ob vstopu v Slovenijohttps://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/

S 16. avgustom 2021 Slovenija uvaja Evropski elektronski obrazec za potrebe sledenja potnikov v letalskem in ladijskem prometu – European Digital Passenger Locator Form (dPLF), ki omogoča lažje in hitrejše sledenje v primeru, da so potniki med potovanjem izpostavljeni osebi, okuženi s covidom-19. Obrazec najdete na spletnem naslovu: https://app.euplf.eu/ #/

Veleposlaništvo je zaradi omejitve nenujnih potovanj in z namenom preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okuženosti s COVID-19 virusom začasno prekinilo izdajanje vizumov za nenujna potovanja.

Kratkoročni (Schengenski) vizum se lahko izda 

  • gospodarstvenikom, športnikom, kulturnikom, raziskovalcem in znanstvenikom ob izraženem in utemeljenem nacionalnem interesu, ki ga za vsak konkreten primer pripravi pristojno ministrstvo.

 Dolgoročni (nacionalni) vizum se trenutno lahko izda:

  • diplomatom in administrativno-tehničnemu osebju ter njihovim družinskim članom, ki v Slovenijo prihajajo na opravljanje mandata;
  • udeležencem študijskih izmenjav (Erazmus, Erazmus+, izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov med univerzami);
  • ožji družinski člani državljana Republike Slovenije/EU z namenom združevanja družine;
  • gospodarstvenikom, športnikom, kulturnikom, raziskovalcem in znanstvenikom ob izraženem in utemeljenem nacionalnem interesu, ki ga za vsak konkreten primer pripravi pristojno ministrstvo.

 

Veleposlaništvo izvaja vse storitve v zvezi s postopki pridobitve dovoljenj za prebivanje. Delodajalce pozivamo, da vloge za pridobitev enotnega dovoljenja za prebivanje in delo za svoje delavce vlagajo pri pristojnih upravnih enotah v Sloveniji.

 

VSE STORITVE IZVAJAMO IZKLJUČNO V DOGOVORJENIH TERMINIH - kontaktirajte nas na sloembassy.newdelhi(at)gov.si

Več informacij o omejitvah potovanja po EU+ državah najdete tu.