Veleposlaništvo RS New Delhi /Konzularne in vizumske informacije /Prijava prebivališča /

Prijava prebivališča


Na Veleposlaništvu RS v New Delhiju lahko:

 • odjavite stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ko prijavite stalni naslov v tujini
 • spremenite stalni naslov v tujini
 • prijavite začasni naslov v tujini, če imate stalno prebivališče v Republiki Sloveniji
 • spremenite začasni naslov v tujini
 • obnovite začasni naslov v tujini
 • odjavite začasni naslov v tujini
 • odjavite začasno prebivališče v Republiki Sloveniji ob istočasni prijavi začasnega naslova v tujini

Obrazec najdete tukaj.

Začasni naslov v tujini za tiste državljane, ki imajo stalni naslov v tujini, ni mogoč.

Veleposlaništvo ne more opraviti naslednjih storitev:

 • odjave stalnega naslova v tujini in prijave stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
 • spremembe stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji
 • odjave začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji brez istočasne prijave začasnega naslova v tujini

Obnova začasnega naslova v tujini je zakonska novost. Posameznik ima lahko v tujini prijavljen začasni naslov največ za obdobje štirih let, vendar ima možnost pred potekom štirih let začasni naslov obnoviti.
Vsem osebam, ki so začasni naslov v tujini prijavile pred 13. 8. 2016, je začasni naslov od 13. 8. 2020 po zakonu ukinjen in morajo začasni naslov v tujini ponovno prijaviti.

Postopki prijave, odjave, spremembe in obnove prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma naslova v tujini so takse prosti. Potrdilo, ki se na strankino željo izda ob izvedbi storitve, je takse prosto, naknadna izdaja potrdila se obračuna v višini 13 EUR.

Na zahtevo stranke lahko veleposlaništvo izda naslednja potrdila:

 • potrdilo o stalnem prebivališču/stalnem naslov v tujini
 • potrdilo o prejšnjih stalnih prebivališčih/stalnih naslovih v tujini
 • potrdilo o naslovih za vročanje
 • potrdilo o začasnem prebivališču/začasnem naslovu v tujini
 • potrdilo o prejšnjih začasnih prebivališčih/začasnih naslovih v tujini
 • potrdilo iz gospodinjske evidence z osebnimi podatki vseh članov
 • potrdilo iz gospodinjske evidence o številu članov

Pri prijavi mladoletnega otroka, v primeru, da starša ne živita na istem naslovu v tujini, mora biti priloženo soglasje drugega od staršev, oziroma v primeru, da to ni mogoče, ustrezna dokumentacija, kot je:

 • odločba o tem, komu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo
 • sporazum o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok
 • odločba pristojnega sodišča
 • potrdilo o tem, da je drugemu od staršev odvzeta roditeljska pravica ali poslovna sposobnost
 • potrdilo o tem, da je drugi od staršev zadržan izvrševati roditeljsko pravico
 • in podobno

Obrazec najdete tukaj.

Stranka mora predložiti tudi prevod, če je dokumentacija v tujem jeziku.

Veleposlaništvo ne spreminja naslovov tujcev v Registru stalnega prebivalstva.