Veleposlaništvo RS New Delhi /Novice /
27.03.2015  

Zbiranje podpisov volivcev - podpora zahtevi za vložitev dveh predlogov zakonov v postopek sprejema

Državni zbor Republike Slovenije nas je obvestil, da je Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi[1], vložila pobudo volivcem za vložitev zahteve za začetek postopka za sprejem dveh zakonov in sicer:

-       Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in

-       Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

V skladu z določbo prvega odstavka 58. člena ZRLI, lahko predlog zakona predloži Državnemu zboru najmanj pet tisoč volivcev. Za predlog vsakega od prej navedenih zakonov mora biti zato zbranih pet tisoč podpor.

Pobuda je podana na podlagi 59. člena ZRLI in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI, predsednik Državnega zbora določil enotno za oba zakonska predloga, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 27. 3. 2015, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa ponedeljek, 25. 5. 2015. V navedenem roku bodo lahko volivci podali podporo na predpisanih obrazcih[2]. Obrazci in vzorci pravilno izpolnjenih obrazcev so priloga tega dopisa.

Skladno s 16.b členom ZRLI da volivec svojo podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo predlogu za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu za vsak zakon samo enkrat, seveda pa lahko podpre oba zakona ali samo enega.

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v Indiji, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba Veleposlaništva Republike Slovenije v New Delhiju.


[1] Uradni list RS, št. 26/2007- uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZRLI

[2] Odredba o določitvi obrazca podpore volivca (Uradni list RS, št. 43/94, 93/01 in 74/06).