Veleposlaništvo RS New Delhi /Novice /
21.10.2011  

Informacija o volitvah v Državni zbor, ki bodo potekale v nedeljo, 4. decembra 2011

Državljane in državljanke Republike Slovenije z začasnim ali stalnim prebivališčem v Indiji, Bangladešu, Nepalu in Šrilanki obveščamo, da bodo v nedeljo, 4. decembra 2011,  potekale volitve v Državni zbor Republike Slovenije.

Glasovanje na volitvah je možno po pošti ali na voliščih v Sloveniji.

Državljani s stalnim prebivališčem v tujini bodo na naslov, ki je vpisan v register prebivalstva Republike Slovenije, prejeli obvestilo o poteku volitev in o možnostih glasovanj.

V primeru, da želijo slovenski državljani v Indiji, Bangladešu, Nepalu in Šrilanki glasovati po pošti, morajo najkasneje do 4. novembra 2011 Državni volilni komisiji vrniti izpolnjen in podpisan obrazec zahteve - skeniran obrazec na elektronski naslov Državne volilne komisije:

rvk(at)gov.si, po telefaksu na št. +386 1 4331 269 ali po pošti na naslov:

Državna volilna komisija (DVK)
Slovenska cesta 54
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIA

Zahtevek za prijavo za glasovanje po pošti je dostopen v priponki ali na spletni strani Državne volilne komisije: http://www.dvk.gov.si/.

Zadnji dan za posredovanje zahtevkov za glasovanje po pošti iz tujine je 4. november 2011. Zahtevkov, ki bodo na Državno volilno komisijo prispeli po tem datumu, ne bo mogoče upoštevati. Zakon o volitvah v Državni zbor določa, da se za volitve upoštevajo tisti zahtevki, ki na naslov Državne volilne komisije prispejo najkasneje 30 dni pred izvedbo državnozborskih volitev.

Skladno z določbami Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, štev. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 54/07 odl. US, v nadaljevanju ZVDZ-UPB1) lahko kandidate za poslanke in poslance v državni zbor predlagajo politične stranke in volivke in volivci (v nadaljevanju volivec).

Na podlagi 46. člena ZVDZ-UPB1 lahko da volivec svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat, v skladu s 47. členom ZVDZ-UPB1 pa to lahko storijo tudi tisti volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor stalno ali začasno nahajajo v tujini. Podpisani obrazec podpore volivec podpiše pred uradno osebo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini.

Volivec da svojo podporo s podpisom na predpisanih obrazcih Državne volilne komisije dosegljivi tudi na njihovi spletni strani pod rubriko Kandidiranje – obrazci podpore: http://www.dvk.gov.si/

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje predlagatelju, ki poskrbi, da se podana podpora pošlje pristojnemu organu v RS.

Več informacij o načinih glasovanja in potrjevanju obrazcev podpore ter potrebni obrazci je dosegljivih na spletni strani Državne volilne komisije http://www.dvk.gov.si/

Na Veleposlaništvu Republike Slovenije v New Delhiju glasovanja ne bo.

Zahtevek