Veleposlaništvo RS New Delhi /Novice /
13.10.2021  

Pobuda volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih

Državni zbor Republike Slovenije obvešča, da je pobudnik Sindikat policistov Slovenije na podlagi Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, vložil pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih.

Prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev je sreda, 13. 10. 2021, zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa sobota, 11. 12. 2021. V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanih obrazcih.

Skladno s 16.b členom ZRLI volivec poda podporo z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C). Volivec lahko podporo s podpisom na predpisanem obrazcu poda samo enkrat.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 904, pobudnik pa je določil geslo: ZA DELAVSKE PRAVICE

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini. Obrazci in vzorec pravilno izpolnjenega obrazca so objavljeni v konzularnih navodilih v rubriki volitve in podrubriki Obrazci podpore volivca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, pobudi za spremembo ustave, pobudi za vložitev predloga zakona.

 

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca).

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudniku na naslov:

Sindikat Policistov Slovenije

Opekarniška cesta 15/c

p.p.416

3000 Celje

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila identiteto volivca.

Vzorec pravilno izpolnjenega obrazca je na voljo tukaj.